3D meranie

Na 3D kontrolu používame v našom Pražskom laboratóriu merací systém Leica laser tracker AT 960 s T-probe, SW Polyworks.

Ide o mobilný a prenosný súradnicový merací prístroj. Používa vysokopresný a vysokorýchlostný sledovací 3D laserový interferometer a presné uhlové snímače.

V našej prevádzke v Košiciach používame na kontrolu systém Hexagon Absolute Arm.

Túto službu poskytujeme aj na zákazku.

3D meranie