Plánovanie

Zo všeobecných informácií o projekte, odovzdaných zákazníkom, vytvoríme návrh a detailné plány výrobného zariadenia podľa jeho požiadaviek.

V rámci projektu sme schopní zaistiť nasledujúce výkony:

 • rozvrhnutie výrobného zariadenia – layout
 • rozdelenie jednotlivých dielov do operácií
 • vytvorenie upínacích plánov
 • časové štúdie (MTM analýza)
 • štúdie prístupnosti k spojom (napr. zváracie kliešte)
 • plánovanie logistiky
 • ergonomické štúdie
 • digitálna továreň

Pri plánovaní používame nasledujúci softvér:

 • Process Designer
 • Process Simulate
 • Catia v5
Plánovanie