Služby

Plánovanie

Zo všeobecných informácií o projekte, odovzdaných zákazníkom, vytvoríme návrh a detailné plány výrobného zariadenia podľa jeho požiadaviek.

Simulácia

Použitie simulačného programu v ranej fáze projektu zaistí, že funkčné a ergonomické požiadavky na výrobné zariadenia sú splnené ešte pred začatím výroby. Konštrukcia a rozmiestnenie jednotlivých prvkov výrobného zariadenia, rovnako ako umiestnenie robotov môže byť optimalizované ešte v 3D modeli výrobného zariadenia.

Konštrukcia

S našimi skúsenosťami v oblasti konštrukcie výrobných zariadení sme schopní riešiť aj tie najnáročnejšie úlohy rýchlo a efektívne. Jednotlivé projekty sú riadené pracovníkmi s dlhodobými znalosťami za využitie najmodernejších CAD programov.

3D meranie

Na 3D kontrolu používame v našom laboratóriu meracie systémy Leica laser tracker AT 960 s T-probe, SW Polyworks a Hexagon Absolute Arm.

Službu 3D měření poskytujeme i na zakázku.