Simulácia

Použitie simulačného programu v ranej fáze projektu zaistí, že funkčné a ergonomické požiadavky na výrobné zariadenia sú splnené ešte pred začatím výroby. Konštrukcia a rozmiestnenie jednotlivých prvkov výrobného zariadenia, rovnako ako umiestnenie robotov môže byť optimalizované ešte v 3D modeli výrobného zariadenia.

V rámci projektu sme schopní zaistiť nasledujúce výkony:

  • overenie výrobného procesu
  • optimalizácia výrobného zariadenia
  • ergonomické štúdie
  • overenie časových štúdií (takt)
  • prezentácia kompletných zariadení v 3D

Na simuláciu používame nasledujúci softvér:

  • Process Simulate
  • ABB RobotStudio
Simulácia